...

#MitickaPomaha

Darovaných fliaš

Pomáhame slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu koronavírusu kvalitným pitným režimom pre nemocnice, domovy sociálnych služieb aj služby pre zraniteľné skupiny ľudí. Veríme, že Vám Mitická pomôže čo najskôr zvládnuť ťažké chvíle a znovu mať o dúšok lepšie dni.

Potrebujete pomoc?

O pomoc môžu žiadať všetky zdravotnícke zariadenia — štátne aj súkromné, ktoré sa starajú o pacientov nakazených koronavírusom. Rovnako tiež domovy sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, ako aj samosprávy a organizácie poskytujúce starostlivosť o zraniteľné skupiny obyvateľstva.