...

O projekte

Darovaných fliašPomáhame slovenským zdravotníckym zariadeniam zvládnuť pandémiu koronavírusu kvalitným pitným režimom pre nemocnice, domovy sociálnych služieb aj služby pre zraniteľné skupiny ľudí. Verme že Mitická pomôže čo najskôr zvládnuť ťažké chvíle a znovu mať o dúšok lepšie dni.

Pomáhame lebo chceme a môžeme

O pomoc môžu žiadať všetky zdravotnícke zariadenia — štátne aj súkromné, ktoré sa starajú o pacientov nakazených koronavírusom. Rovnako tiež domovy sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, ako aj samosprávy a organizácie poskytujúce starostlivosť o zraniteľné skupiny obyvateľstva.